EV üretimini hızlı şeride taşımak2020’ler Avrupa kıtasında bir salgın ve savaşla başladı. İlki ikiz yeşil ve dijital geçişi teşvik ederken, ikincisinin net-sıfır hedefler üzerindeki etkisi hala belirsiz. Her iki krizden de en çok otomotiv sektörü etkilendi. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik savaşı, Kovid-19 pandemisinden kaynaklanan ticaret ve üretim baskılarını daha da şiddetlendirdi. Diğerlerinin yanı sıra, 2021’de endüstrinin üretimini dünya çapında 8 milyon araç azaltan büyük yarı iletken çip kıtlığını daha da kötüleştirdi.

Rusya ve Ukrayna’da çıkarılan önemli hammadde kıtlığı nedeniyle hem küresel EV hem de içten yanmalı motorlu araç üretiminde daha fazla aksama beklenirken, iklim acil durumu ortadan kalkmadı ve net sıfır emisyona geçişin ilerlemesi gerekiyor. Slovakya’nın önemli ihracat pazarlarının %74’ü 2035 yılına kadar ICE araç satışlarını yasaklayacağını duyururken, Slovak otomotiv endüstrisinin yeni koşullara uyum sağlaması gerekecek.

başlıklı yeni GLOBSEC raporu “Slovakya Otomotiv Endüstrisi 2.0: Şimdi E-Mobilite Çağı için Yeniden Hazırlanma Zamanı” bu kritik tarihsel anda ortaya çıkıyor. Ticaret ve arz kesintilerinin arka planına karşı, Slovak’ın 2040 ve sonrasında elektrikli araç üretimine geçme kapasitesinden yararlanmaya katkıda bulunabilecek faktörleri özetliyor. Araştırma ayrıca, en kötü senaryoda, yeni koşullara uyum sağlayamamanın, ulusal GSYİH’nın en iyi senaryodakinden %10 daha düşük bir seviyeye düşmesine yol açabileceğini vurgulamaktadır. Toplam istihdam 2020 seviyelerine göre %4,5 düşebilir.

Son zamanlarda Globsec, otomotiv sektöründeki dönüştürücü dalgadan kaynaklanan acil zorlukları ve fırsatları tartışmak için politika yapıcıları, özel ve kamu sektörlerinden uzmanları ve diğer ilgili paydaşları bir araya getiren çalışma başlatma etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Avrupa Komisyonu Kurumlar Arası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maros Şefkoviç toplantıyı net bir ifadeyle açtı, “Hızlı hareket etmek gerekiyor. Slovakya, ekonomisinin geleceği için çok önemli olduğunu düşündüğünden, ülkenin pil yatırımına ihtiyaç duyduğu, istediği ve üzerinde çalışacağı konusunda net bir siyasi sinyal göndermesi gerekiyor. Birçok ülke hızla ilerliyor ve bugünü yakalamak zor olacak” dedi.

Komiser ayrıca, pil endüstrisinin katma değeri yılda 625 milyar Avro olacak şekilde, yalnızca pil pazarının yılda 250 milyar Avro tutacağının da altını çizdi.

GLOBSEC Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu vazil hüdak, “Slovakya’daki otomotiv için en büyük zorluklardan biri, ekonomik çapasını ve ulusal kimliğini – binek aracı – geleceğin küresel mobilite taleplerini karşılayacak şekilde dönüştürmek olacak” dedi. Bunun güncel olaylar açısından önemi giderek artacağını da sözlerine ekledi.

Polonya, Macaristan ve İsveç şimdiden giga fabrikalarını güvence altına alırken, Almanya, Fransa, İspanya ve Çek Cumhuriyeti kendi fabrikalarını kurmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda Slovakya’nın artık harekete geçmesi gerekiyor. Ülke, bu dönüştürücü fırsattan yararlanmak için gigafabrikalar inşa etmeye, işgücünün yeniden vasıflandırılması ve becerilerinin artırılmasına ve düşük karbonlu enerji çözümleri geliştirmeye yatırım yapmaya istekli olduğuna dair bir sinyal göndermek için elinden gelenin en iyisini yapmalıdır.

Daha geniş bir düzeyde, AB’nin şu anda elektromobilitede olumlu bir konuma sahip olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak ABD’nin güçlü bir sanayi ve inovasyon sermayesine sahip olması nedeniyle çok hızlı ilerlemeleri bekleniyor. Avrupa’da elektrik endüstrisine yapılan yatırım, daha büyük bir pazar olmasına rağmen Çin’dekinden 2,5 kat daha fazladır. Fark yaratacak olan şey, Avrupa’da üretilen her pilin, minerallerin kökenini, karbon ayak izini vb. belirten bir dijital pasaporta sahip olması. Bu, rekabetçi sürdürülebilirlik kavramını uygulamaya koymanın anahtarı olacaktır. Bu nedenle, başlangıç ​​pozisyonunun ABD ve Çin’den daha iyi olduğu yerde AB, fiyat değil, sürdürülebilirlik konusunda rekabet avantajına sahip olacaktır.

AB’nin avantajından faydalanması ve elektrikli araç üretimini teşvik etmesi için mümkün olan en kısa sürede birkaç somut adıma ihtiyaç var:

  1. AB çapında bir pil yönetmeliği geliştirmek.
  2. Hammaddeleri güvence altına almak için bir strateji benimsemek, geçmişten ve devam eden aksaklıklardan öğrenilen dersleri hesaba katmak.
  3. Düşük vasıflı görevlerden yüksek vasıflı görevlere geçişi desteklemek için Avrupa genelinde işçilere yeniden beceri kazandırmak veya becerilerini artırmak için bir stratejinin tanıtılması.
  4. Pillerin geri dönüşümü ve atık yönetimi için bir plan hazırlamak.

ICE’lerden EV’lerin üretimine geçişin zorluğu, yatırımlar, uzmanlık, bilgi aktarımı ve özellikle siyasi irade gerektirir. Böyle bir zorluk düzgün bir şekilde karşılanırsa, orta ve uzun vadedeki fırsatlar hem ulusal hem de AB düzeyindeki zorlukları ve kayıpları aşacaktır.


Kaynak : https://www.neweurope.eu/article/moving-ev-manufacturing-into-the-fast-lane/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir